UŞAK 8°C
Çok Bulutlu

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI ÜNÜpost_views_couzy Görüntüleme

kategorisinde, 10 Aralık 2014 - 16:11 tarihinde yayınlandı

CEMİYET10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

Uşak Gazeteciler Derneği (UGD) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kılınç, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nün kabul edilişinin 66. Yıldönümü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, “Düşüncesini açıklama hakkını kullandığı, içinde yaşadığı toplumun değer yargılarına ve siyasal düşüncelerine aykırı  şeyler yazdığı ya da söylediği için tutuklanan, işinden olan, hatta kimi zaman öldürülen gazeteciler, entelektüeller bunun ön önde gelen örnekleri arasında yer alıyor” dedi.

UGD Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kılınç, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nün kabul edilişinin 66. Yıldönümü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, “İnsan Hakları Evrensel Beyanamesinin kabul edilişinin üzerinden 66 yıl geçmesine rağmen, ülkemizde ve dünyamızda insan hakları ihlallerinin devam ettiğine değindi. Kılınç’ın açıklamasının tam metni şöyle:

“EVERENSEL BİLDİRGE İNSANLIK TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASIDIR”

Bugün, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin BM’de kabul edilişinin üzerinden 66 yıl geçti. II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için yola çıkan ulusların ve onların liderlerinin ana amacı, bu acıların dünya üzerinde bir daha yaşanmasını engellemekti. Bu, Birleşmiş Milletlerin kuruluş bildirgesinin de ana amaçlarından biriydi. Siyasal amaçlarını gerçekleştirmede hiçbir engel tanımayan, her türlü yasal ve siyasal engeli şiddet ve zor kullanarak aşmayı meşru gören saldırganları durduracak. bir mekanizmaya duyulan ihtiyacı gidermekti amaç. Bunun için önce 1945’te Birleşmiş Milletler (BM) kuruldu, hemen birkaç yıl sonra da 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi BM Genel Kurulunda kabul edildi. Bildirge’yi kabul edenler, bununla insanî değerlerin korunması için güçlü bir irade beyanı ortaya koydular.  İnsan hakları ihlâllerine birlikte karşı koymayı, insanlığın ortak değerlerlerini birlikte koruma iradesini açık bir biçimde seslendirdiler. Evrensel Bildirge insan hakları tarihinde bir dönüm noktası oluşturdu. Tüm daha sonraki insan hakları belgeleri  ‐özüyle ve sözüyle‐ onu esas aldılar. Taşıdığı ana ilke ve normlar, daha sonra kabul edilen uluslar arası sözleşme, bildirge, protokol vb. metinlerde hemen hemen aynı biçimde yer aldı. Bugün de Evrensel Bildirge insan hakları alanında ana ve öncü metin olmayı sürdürüyor.

“İNSAN HAKLARI İHLALLERİ SÜRÜYOR”

Aradan geçen 66 yıla rağmen insan hakları sorunları bugün de dünyanın önemli sorunları arasında yer almayı sürdürüyor.  İnsan hakları savunucuları dünyanın her köşesinden insan hakları ihlâllerini rapor ediyor. Yaşama hakkının ihlâlinden, düşünce ve inançlarla ilgili hakların kullanılmasında yaşanan sıkıntılara; eğitim ve sağlık hakkının kullanılmasından sosyal, kültürel ve ekonomik haklarla ilgili sorunlara kadar farklı türden ihlaller günümüzün acı gerçekleri arasında yer alıyor. Düşüncesini açıklama hakkını kullandığı, içinde yaşadığı toplumun değer yargılarına ve siyasal düşüncelerine aykırı  şeyler yazdığı ya da söylediği için tutuklanan, işinden olan, hatta kimi zaman öldürülen gazeteciler, entelektüeller bunun ön önde gelen örnekleri arasında yer alıyor. İhlallerinin farkına varanlar da kimi zaman tehlikelerle karşı karşıya geliyor.  İnsan hakları savunucuları çoğu zaman kendi içinde yaşadıkları toplumda baskıyla karşı karşıya kalıyorlar. Başkalarının haklarını korumaya ya da çiğnenmesini engellemeye çalışırken kendi temel hakları tehlikeye giriyor. Her insanın bir gün insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya gelebileceğinin ve insan onur yakışır bir dünyanın ancak insan haklarının tam korunduğu bir dünya olabileceğinin bilinciyle, hepinizi 2014 İnsan Hakları Gününde insan hakları ihlallerinin en aza indirildiği bir dünya için çalışmaya, davet ediyoruz.

YORUM YAZBENZER HABERLER