UŞAK 16°C
Parçalı Bulutlu

1130 ÖĞRENCİYE ÖNCE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİpost_views_couyi Görüntüleme

kategorisinde, 12 Aralık 2015 - 15:33 tarihinde yayınlandı

Y2

Uşak Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreterlik Eğitim Birimi tarafından, Uşak Üniversitesi sağlık yüksekokulu, Sağlık meslek liseleri ve teknik okullarda öğrenim gören öğrencilerine yönelik “Temel iş sağlığı güvenliği eğitim projesi” başlatıldı ve  on iki derste 1130 öğrenciye eğitim verildi.

İş sağlığı ve güvenliği konularını içeren koruma işlevi; işletmelerde güvenli bir çalışma ortamının yaratılması için gerekli insan davranışının sağlanmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarını doğuran nedenlerin saptanarak ortadan kaldırılmasını ve bunların sebep olduğu kayıp zamanın azaltılarak verimliliğin yükseltilmesini amaçlar. İşyerlerinde böylesi bir ortamı sağlayabilmek için, yasalara ve konuya ilişkin mevzuata uyumun yanı sıra gerek çalışanların gerekse işverenlerin, sağlık ve güvenliğe öncelik veren rollerini benimsemeleri, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kurumda yerleşmesini sağlayacak inanca sahip olmaları, bu konuda gerekli tutumu sergilemeleri ve ayrıca sosyal sorumluluk göstermeleri gerekmektedir. Hastane yönetimleri işe yeni başlayan personele iş güvenliği algısını benimsetebilmek için, işten kaynaklanan risk ve tehlikeler hakkında bilgi verdikten sonra çalışanı işe başlatmalıdır.
Bu çalışmada hastanelerde meydana gelen iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirgeyebilmek ve dolayısıyla iş güvenliğinin sürekliliğini sağlayabilmek için, öğrencilerimizin personelinin benimsemeleri ve farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Yapmış olduğumuz bu projeyle çatımız altında beceri eğitimi yapan bütün öğrencilerimize Temel iş sağlığı güvenliği ve alt konu başlıkları Çalışan Güvenliği, Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Çalışan Risk Analizi Kan ve Vücut sıvılarına maruziyet, İş Kazası Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar, Radyasyona maruziyeti önleme, Ramak Kala Olay Bildirimi, Acil Kodlar, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Kullanımı ve Çalışan ve İşveren Yükümlülükleri gibi konularla eğitim verildi.
Uşak Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çalışan ve hasta hakları birimi tarafından İş sağlığı ve güvenliği konusunun önem taşıdığı bir sektör olan sağlık sektöründeki hastanelerde de tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli eğitim verilerek çalışanların bilinçlendirilmeleri, bu konuda söz ve karar sahibi olmaları sağlanmak adına çalışmalar sürdürülmektedir.
Uşak Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen eğitim programına katılan Uşak Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr.Yalçın ATLI yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi;Genel Sekreterlik olarak tüm sağlık tesislerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği birimlerini kurarak, birimlerin kullanacağı form ve dokümanları belirledik. Risk değerlendirmeleri ni, İSG kurullarını, acil eylem planlarını, İSG eğitimlerini, sağlık taramalarını, yıllık değerlendirme raporumuzu, işyeri ölçüm ve analizlerini yaptık. Çalışanlarımızın iş kazası ve meslek hastalığından korunması için kişisel koruyucu donanımlarımızı tamamladık ve çalışanlarımıza nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgilendirme eğitimlerini gerçekleştirdik. Bugün de gelecekte beraber çalışacağımız genç meslektaşlarımıza yönelik yaptığımız Temel iş sağlığı güvenliği eğitim projesi ile mesleklerine özel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi aldıkları için çalışma hayatına atıldıklarında bu eğitimler doğrultusunda daha bilinçli ve dikkatli çalışanlar olarak sağlık hizmetinde bulunacaklardır. Bu eğitim programının düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Tüm öğrencilere eğitimlerinde ve yaşamlarında başarılar dilerim. dedi

Temel iş sağlığı güvenliği eğitimi etkinliğine Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehtap DÖNMEZ ŞAHİN, Milli eğitim Şube müdürü Ömür Öz, Hastane Yöneticisi Uzm.Dr. Abdurahman Yılmaz, Sağlık ve Bakım hizmetleri Müdürü Fatma Yıldırım, Sağlık meslek liselerinin müdürleri ve öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Eğitim programında eğitimci olarak görev alan Şerife Alev Köksal’a Uşak Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr.Yalçın ATLI tarafından teşekkür belgesi verildi. Programın ardından düzenlenen kokteyl, öğrenciler ve idareciler sohbet ederek sona erdi.

Etiketler:

YORUM YAZBENZER HABERLER