UŞAK 19°C
Sağanak Yağışlı
Son Dakika Haberler
  • 16:48

657’DE ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ İYİLEŞTİRMELER YAPILMALIDIRpost_views_couzu Görüntüleme

kategorisinde, 03 Mart 2016 - 8:38 tarihinde yayınlandı

Z

Aktif Eğitimcler  Sendikası Uşak İl Temsilciliği,23.07.1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, zaman içerisinde birtakım değişikliklere uğramasına rağmen, halen ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle çağın değişen şartlarına uygun olarak yeniden güncellenmelidir, dedi ve bir takım öneriler açıkladı.

Aktif Eğitimcler  Sendikası’nın yayınladığı talepleri şöyle;

1- Tüm memur ve emeklilere ikramiye verilmelidir.

2- Analık izni süresi artırılmalıdır.

3- Aile yardımı ödeneği artırılmalıdır.

4- Doğum yardımı ödeneği artırılmalıdır.

5- Ölüm yardım ödeneği artırılmalıdır.

6- Ek ders ücretleri %100 artırılmalıdır.

7- Eğitim Öğretim Sınıfı 1. derece ek gösterge rakamı 3600’e çıkarılmalıdır.

8- Öğretim yılına hazırlık ödeneği, bir aylık maaş ve ek ödemeler toplamı tutarında olmalıdır.

9- Öğretim yılına hazırlık ödeneği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm hizmet sınıflarında çalışan personeline ayrım yapılmaksızın her iki dönemde de verilmelidir.

10- Askerlik süresince memurun emekli kesenekleri devlet tarafından ödenmelidir.

11- Eğitim çalışanlarına da yiyecek yardımı verilmeli ve görev yapılan her gün için 1 öğün yemek gideri desteği sağlanmalıdır.

12- Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, ek ders gibi tüm ödemeler emekli keseneğine dâhil edilmelidir.

13- 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitiren tüm öğretmenler mesleğe 8. dereceden başlatılmalıdır.

14- Köyde çalışıp barınma sorunu da olan öğretmenlere yol ücreti verilmelidir.

15- Doğal afet halinde kalkınmada öncelikli ve zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan eğitim çalışanlarına bir defaya mahsus bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir.

16- Mesleki açık öğretim lisesinde görevli olan ve yüz yüze eğitim derslerine giren öğretmenlerin ek ders ücretleri %100 artırılmalıdır.

17- Ek ders ücretleri, yüksek lisans yapmış olanlara %25, doktora yapmış olanlara %40 artırımlı ödenmelidir.

18- Memurlar için serbest kıyafet kanunla düzenlenmelidir.

19- Cari yıl ve önceki yıllara ait izinlerin kullanılmasında iki yıl sınırlaması kaldırılmalı ve bu süre 5 yıl olarak genişletilmelidir.

20- Yıllık izin sürelerinde 10 yıl ve sonrası farkı kaldırılarak bütün memurlar için yıllık izin 30 gün olarak düzenlenmelidir. Hafta sonu tatilleri, yıllık izin sürelerine dâhil edilmemelidir.

21- Mazeret izinlerindeki süreler genişletilmelidir.

22- Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül verilmesinde  “verilebilir” ibaresi, “verilir”  şeklinde değiştirilmelidir.

23- Özellikle dezavantajlı bölgelerde görev yapan eğitim çalışanları için konut/lojman imkânı sağlanmalıdır.

24- Devlet memuru siyasi fikirlerini serbestçe ifade edebilmeli ve memurların siyasi fikirlerini ifade etmeleri de suç olmaktan çıkarılmalıdır.

25- Basına bilgi veya demeç verme yasağı günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.

26- Devlet memuru iftira ve garazlara karşı güvence altına alınmalıdır.

27- Devlet memurlarının serbestçe örgütlenmesi teşvik edilmelidir.

28- Memurlara ikinci görev tanımı kaldırılarak okul/kurum müdür ve müdür yardımcıları, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınmalıdır.

29- Bütün devlet memurluğu kadrolarına girişte istisnasız sınav şartı getirilmelidir.

30- Aday memurlara, adaylık döneminde göreve son verme uygulaması objektif kriterlere dayandırılmalıdır.

31- Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiiller somutlaştırılarak net ifade edilmelidir.

32- Devlet memurluğundan çıkarmak için iddia edilen suç ile ilgili, memur hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı aranmalıdır.

33- Disiplin cezalarının memurun dosyasından silinmesi süreleri kısaltılmalı ve dosyadan silinmesi işlemi memurun yazılı isteği aranmadan belirtilen sürelere ulaştığında idare tarafından yapılmalıdır.

 

Etiketler:

YORUM YAZBENZER HABERLER