UŞAK 8°C
Çok Bulutlu

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN “ÖNEMLİ KAZILAR”post_views_covhz Görüntüleme

kategorisinde, 22 Kasım 2015 - 13:06 tarihinde yayınlandı

????????????????????????????????????

 

????????

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. SAİT ÇELİK: AÇIKLADI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN “ÖNEMLİ KAZILAR” Ülkemizin en genç arkeoloji bölümlerinden biri olan Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Çelik, “16 Haziran 2010 tarihinde kurulan ve 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini almaya başlayan Arkeoloji Bölümünün ülkemizin en genç Arkeoloji bölümlerinden biri olmasına rağmen bilimsel çalışmalar açısından oldukça yoğun bir programa sahip olduğunu” söyledi. “Arkeoloji Bölümünün her yıl yaz sezonlarında gerçekleştirdiği arazi çalışmaları ile önemli bilimsel sonuçlara ulaşılmasıyla Uşak Üniversitesi’nin uluslararası anlamda başarıyla temsilinde önemli rol oynamakta olduğunu” belirten Rektör Çelik “Arkeoloji Bölümümüz, öğrencilerin donanımlı ve deneyimli olarak yetişebilmeleri için önemli imkanlar sunmakta. Arkeoloji Bölümü bünyesinde kurulan Arkeoloji Topluluğu da, öğrencilerin ilgisini artırmak için sürekli etkinlikler düzenlemektedir. Bölümün hem akademisyen kadrosu, hem de öğrencileri, yaz tatillerini kazılarda, arazi araştırmalarında veya müze depolarında geçirmekte, her türlü zor şartlara rağmen ülke arkeolojisine ışık tutabilmek için tükenmeyen heyecanlarıyla çalışmaktadırlar. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, Üniversitemizin ve farklı ulusal ve uluslararası kurumların destekleriyle gerçekleştirilen bu projeler açısından 2015 yılı, verimli geçen ve başarılı çalışmalara imza atılan bir dönem olmuştur. Akademisyenlerimiz, emeklerinin ürünü olan verileri yaygınlaştırarak ilgili bilim insanlarıyla paylaşmaktadırlar.”dedi. -Ülkemizin en genç arkeoloji bölümlerinden biri olan Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden önemli çalışmalar- “Arkeoloji Bölümü çalışmalarından örnekler veren” Rektör Çelik, “Bölüm başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon’un, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde bulunan Hititlerin kutsal kenti Nerik’teki kazılarına 2015 sezonunda 80 kişilik uluslararası bir ekiple devam ettiğini” belirterek konuyla ilgili şunları aktardı: “Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden 6 öğrencimizin de katıldığı bu yılki çalışmaların öne çıkan keşiflerinden biri, Nerik’in Hitit hava tanrısına ait mabedin temelleri altında daha erken dönem mabedinin kalıntılarına rastlanmış olmasıdır. 4 m. derinde tespit edilen 2 m. yükseklikte ve 1,60 m. genişlikteki tahrip olmuş taş duvarlar, çivi yazılı belgelerdeki bilgileri de doğrulamaktadır: Önceleri Hititlerin hakimiyetinde olan Karadeniz bölgesi MÖ. 15. yüzyılda Kaşka isimli silahlı bir çete grubu tarafından istila edilmiş, Hitit şehirleri tahrip edilmiştir. MÖ. 13. yüzyılda güçlenen Hitit kralları bölgeyi tekrar ele geçirerek bu kuzey kentleri yeniden imar ederler. Özellikle kutsal şehir Nerik’te dini festivaller için daha büyük bir mabet inşa etmişlerdir ki bu durum bu sezon arkeolojik bulgularla da kanıtlanmış oldu. “Bölüm öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Birol Can’ın kazı başkan yardımcısı olarak katıldığı, Nebraska Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Hoff başkanlığında sürdürülen Antiochia ad Cragum antik kenti kazılarının 2015 sezonu çalışmaları 15 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Antiochia ad Cragum antik kenti, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin yaklaşık 20 km güneydoğusunda yer alır. 2005 yılından itibaren farklı ülkelerden bilim insanları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaların son sezonunda önemli yapılar toprak altından çıkarılmış ve fantastik bulgulara rastlanmıştır. Kentin geç Roma dönemine tarihli Büyük Hamam yapısının zeminini kaplayan mozaiklerin büyük bölümünün açığa çıkarıldığı çalışmalarda, daha erken bir yapıya ait olduğu tahmin edilen ve olasılıkla bir tapınağın alınlığını süsleyen “Medusa” başına rastlanmıştır. Bununla birlikte, kentin Bouleuterion yapısı (Meclis Binası) da keşfedilmiş, büyük bölümü gün yüzüne çıkarılmıştır. Kazılar süresince ele geçen mimari buluntular ve seramik, sikke gibi küçük bulgular restorasyon/konservasyon ekibi tarafından çalışılmaktadır. Ayrıca Doç. Dr. Birol Can başkanlığında Antalya’nın Alanya ilçesinin yaklaşık 20 km güneydoğusunda yer alan Syedra antik kentinde arkeolojik yüzey araştırmalarına başlanmıştır. 6 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen 2015 çalışmalarında, Toros dağlarının güney uzantısı biçimindeki Asar Tepe’nin zirvesi ve Akdeniz’e bakan yamaçları boyunca uzanan kent ve kıyıdaki liman alanı dahil oldukça geniş sınırlara sahip olan kentin yayılım alanının tespiti amaçlanmıştır. Batı Dağlık Kilikya bölgesinin en sağlam biçimde günümüze ulaşmış kenti olan Syedra özellikle Roma ve erken Bizans dönemlerinde yoğun iskan görmüştür. Diagonal teraslar halinde yükselen kentin Hamam, Sütunlu Cadde, Bazilika, Tapınak, Bouleuterion, Savunma Duvarları, Heroonlar ve Sarnıçlar gibi başlıca yapıları günümüzde hala görkemini korumaktadır. Bununla birlikte, büyük bölümü hala toprak altında olmasına rağmen izleri takip edilebilen çok sayıda yapı, söz konusu araştırma projesi kapsamında tespit edilebilmiştir. 13 gün süren ilk sezon çalışmalarında harita ve plan çalışmaları başlatılan kentin hava fotoğrafları çekilmiş, arkeolojik çalışmalarla eş zamanlı olarak turizm-tanıtma amaçlı projeler de başlatılmıştır. Çalışmalar, başta Alanya Kaymakamlığı, Alanya Müzesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü, Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD)olmak üzere pek çok yerel kuruluş tarafından desteklenmekte ve ilgiyle takip edilmektedir.” “Arkeoloji Bölümünün Uşak ili odaklı hazırladığı, bölgenin zengin arkeolojik potansiyelinin tespiti ve envanterine yönelik uzun vadeli bir proje olarak hayata geçirilen Uşak İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması bölüm öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Münteha Dinç başkanlığında sürdürüldüğüne dikkat çeken” Rektör Çelik, “Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Emre Taştemur, Sanat Tarihi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. M. Eda Armağan ve öğrencilerin katıldığı 2015 sezonu çalışmaları Uşak Merkez, Banaz ve Sivaslı ilçelerinde yoğunlaştığını” söyledi. “Uşak’ın yerleşim tarihinin tespit edilip, arkeolojik haritasının hazırlanmasına yönelik olarak oldukça önemli verilere ulaşılan bu çalışma süresince, antik kentlerin, kasaba ve köy yerleşmelerinin envanteri oluşturulmaya devam edildiğini şu ana kadar 43 arkeolojik merkezin tespit edildiği çalışmalarda, özellikle Uşak il merkezine bağlı Ortaköy’de yer alan Traianopolis antik kentinin nekropol alanı dikkat çekici olduğunu” belirten Rektör Çelik, “Kaçak kazı faaliyetlerine maruz kalan alanlardan biri olan bu nekropolde yer alan bazı mezarların Cors gps tarayıcı ile ilk kez belgelendirildiğini aynı şekilde, Banaz ilçesinde de, daha önce tescil edilmemiş olan arkeolojik kalıntılar ve nekropol alanları ilk kez saptandığını” aktardı. Rektör Çelik, “Sivaslı ilçesi Hacim Köy’de de belgeleme çalışmaları gerçekleştirildiğini” söyleyerek “Söz konusu yüzey araştırması projesinin Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklendiğini ayrıca Uşak Valiliği, Uşak Müze Müdürlüğü ve Anadolu Ulaşım da önemli destekleri olduğunu” belirtti. “Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Emre Taştemur tarafından ise 2014 yılından itibaren başlanan, Trakya Bölgesi Müzeleri ile Çanakkale Müzesi-Calvert Koleksiyonu’nun da aralarında bulunduğu dört müzedeki cam eserlerin tasniflerinin yapılıp yayına dönüştürme çalışmalarına devam edildiğini” aktaran Rektör Çelik “Bu kapsamda üç müzede tasniflendirme çalışmaları tamamlanmış olup son çalışma bölgesi olan Edirne Arkeoloji Müzesi’ndeki eserlerin tasniflendirilmesi yakın bir zamanda tamamlanacaktır. Böylece Anadolu ile Avrupa arasında geçiş kapısı niteliği taşıyan Trakya bölgesindeki cam eserler tek bir yayın altında toplanacak ve bilim dünyasına sunulacaktır. Bu çalışmanın Trakya Bölgesini içeren alanı Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Binnur Gürler ile ortaklaşa yapılmaktadır. Ayrıca projeyle bağlantılı olarak Uşak Arkeoloji Müzesi’nden bir mezar grubuna ait eserle Trakya bölgesinden başka bir mezar grubu eserinin karşılaştırıldığı “Güre ve Düğüncülü Mezar Buluntuları Işığında Doğu Trakya ve Lidya Cam Buluntularının Karşılaştırmalı İncelemesi – A Comperative Investigation of the Glass Materials from Eastern Thracian and Lydian Graves in Light of the Gure and Dugunculu Finds” adlı sunum İsviçre-Fribourg’da gerçekleştirilmiştir. Otuz iki ülkeden konunun uzmanı birçok bilim adamının katıldığı ve dört yılda bir yapılan “The 20th Congress of the International Association for the History of Glass” adlı kongrede Türkiye’den katılan beş kişiden biri olarak Uşak Üniversitesi başarıyla temsil edilmiştir. Gerçekleştirilen bu projenin ekonomik altyapısı Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi’nin desteği ile yapılmaktadır.”dedi.

Etiketler:

YORUM YAZBENZER HABERLER