UŞAK 7°C
Yoğun Kar Yağışlı

DEVLET ADAMI VE SİYASETÇİpost_views_covbl Görüntüleme

kategorisinde, 13 Ocak 2016 - 19:21 tarihinde yayınlandı

BBBBBBBBBBBBBBB

DEVLET ADAMI VE SİYASETÇİ
Bu ülkede kim ay yıldızlı al bayrağa sahip çıkıyorsa o yerlidir, millidir.
TÜRKİYE’LİDİR…..
Tarihsel süreci incelendiğinde birey olarak tek başına yaşayan insanın toplumsal anlamda tedrici bir evrim geçirdiği görülür. Bu süreç kısaca şu sistematik ile açıklanabilir: Başlangıç aşamasında “doğal ve birey insan”vardır. Bu insan tipi yaşamını tek başına ve doğadan sağlar, kendisinden ve doğal olandan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Daha sonra birtakım güdülerin etkisiyle birey insan, aile oluşturmuş ve böylece toplumsal olana doğru olan süreç hız kazanmıştır. Aileler boylara, boylarda dil, din kültür ve ülke birliği dolayısıyla MİLLETTE son kertede devleti meydana getirmiştir.
Devlet adı verilen olgu Weber’in öne sürdüğü gibi,”zor kullanma gücünün tekelini eline almış tek meşru yönetimdir. Siyasetname de de şiddet tekeline sahip olan tek kişinin padişah olduğu görüşü vardır. Tanımsal incelemeye tabi tutulduğunda devletin şu iki temel üzerine oturmuş olduğu görülecektir:
1.”Üstün bir iktidar” tarafından yönetiliyor olması iken.
2.”Kurumsal bir siyasal iktidara sahip olmasıdır.
Dolayısıyla iktidarsız bir Devletten bahsedilemez. Bu mekanizmanın iktidarı da devlet adamınca sağlanacak ve muhafaza edilecektir.
DEVLET ADAMI MİLLET ADINA YETKİ ALIR.
Bu demek oluyor ki devletin ve milletin efendisi değil HİZMETKARIDIR.
Türk devlet geleneğinin muazzam eserlerinden olan orhun Kitabeleri”nde devlet adamının görevinin değerler üzerine sıralandığını görmekteyiz.
Aç milleti doyurmak,çıplakları giydirmek, az olan milleti çoğaltmak, gece uyumadan, gündüz oturmadan çalışmak”…
Sonraki vazife, ulusun belirli esaslar çerçevesinde bir araya getirilmesini sağlamaktır. Bu süreçte devlet adamına düşen azim ve aşkla durmadan çalışmak ve cesur davranmaktır….
Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, devlet adamının en mühim niteliğinin millet için mücadele ve fedakarlık olduğunu şu sözleri ile beyan eder:
“Her ne olursa olsun mücadeleden dönmemesi, memlekette barınabilecekleri, son noktada, son nefeslerini verinceye kadar mücadele uğrunda fedakarlığa devam edeceklerini işin başındayken karar vermeleri gerekir”..
Ülkenin yapısal anlamda tam birliğe gereksinim vardır.Sıradan politikacılıkla ulusun birliğini sağlamak mümkün olmadığından, sorumlu devlet adamlarına her devirde ihtiyaç duyulmuştur. Devlet adamı her şart ve halde, memleketin çıkarını her şeyin üstünde tutar ve bu bilinçle meselelerin üzerine kararlılıkla ve sorumluca eğilir.
Beyaz ile siyah arasındaki tam karşıtlık içeriksel olarak devlet adamı ile siyasetçi arasındaki farklılığı anlatabilecek net bir durumdur. Devlet adamı sorumluluğu ve Siyasetçi sorumluluğu arasındaki bazı devlet adamı neden sorumlu davranır.? Çünkü devlet adamının biricik ideali, davası ve varlığı memleketinin huzur ve refahının tesisidir.
Günümüzde ise siyasetçi neden aynı sorumluluğu gösteremez yada sorumsuz davranır, çünkü siyasetçinin fikri dar kapsamlı ve kısa vadeli planlar -programlar yapmaya yönelmiştir. Siyasetçi çoğu zaman stratejik düşünemez, ancak zaman zaman stratejik davranabilir. Bu maharetin sebebini siyasetçinin dışında aramak akıllıca olacaktır.
Siyasetçi danışmanından, kendisini yada partisini yöneten medya grupları ya da patronlarından sermaye sahibinden lobilerden, uluslar arası finans ve siyaset merkezlerinden daha az akıllıdır. Bu dada az akıllı olma durumu” siyasetçiyi sorumsuz davranmaya yöneltmektedir Yeterince düşünemem fazlasıyla sorumsuzluk sonucunu doğurmaktadır. Devlet adamı ile siyasetçi arasındaki en temel ayrım yöneten -yönetilen üzerine kurgulanmıştır. Buna da tüm siyasi partilerde başkan tercihi olmuştur.
BİR TAŞERON İŞÇİ OLAN YAŞAR CANTÜRK ÜN GÖZÜYLE TÜRK DEVLET ADAMININ ÖZELLİKLERİ:
1.Devler adamı bilge ve akıllı olmalıdır.
2.Cesaretli kuvvetli ve kahraman olmalıdır. Korkak ve davranmaktan uzak kişiler daima yönetilir,, yönetemez…
3.Asil soydan gelmelidir, asaletin temel dayanağı akıl gönül ve bilgidir.
4.Fazilet sahibi ve dürüst olmalıdır.
5.Sözünde durmalıdır.
6.Uyanık olmalıdır düşmanlarının tuzaklarını öngörebilmelidir.
7.Yumuşak huylu ve alçak gönüllü olmalıdır. Bu sayede tebaanın güvenin kazanacaktır, buda iç karışıklığı engellemede bir teminattır.
8.mahir olmalı tedbirli davranmalıdır.
9.Zalim olmamalıdır.
10.Takva sahibi olmalıdır. haya ve takva sahibi bir kul kendisine yakışmayan işlerden uzak duracaktır.
11.Gönlü temiz ve kalbi dogru olmalıdır.
12.Dünyaya aldanmamalı ve hep hakikat arayışı içerisinde olmalıdır,,
İnsan siyasal bir varlık olduğundan insanın siyasal oluşu doğaldır. ancak siyasetçi olmak aynı doğallıkta değildir Siyasetçi olmanın bir derinliği olmalı ki, meseleler için çözüm üretici olsun Önemli Adam olmak için daha çok sermaye birikimine sahip olabilmek için kişisel çıkarını en üst seviyeye ulaştırabilmek için siyasetçi olmak yerine devlet için siyasetçi olunabilmeli.
Dogası yüce ama bozulmuşlukla anılıyor siyaset
Siyasetçi sandıktan çıkan ve çıkabilecek sonucun/oyun hesabını yapar ve öncelikle hedefi, partisini iktidara taşımaktır. Parti zaten iktidardaysa siyasetçi partisini tek parti haline getirmeye çalışır.
Siyasi parti kapatma, askeri darbe, muhtıra,ihtilal siyasetten men etme, gibi siyaset dışı eylemler Türk siyasetinin demokratik gelişimini sekteye uğratmıştır.
İÇİNDEN GEÇMEKTE OLDUĞUMUZ BU SİYASİ OLAĞAN ÜSTÜ HALLERDE SİYASETÇİ OLDUĞU HALDE BİR SİYASETÇİ GİBİ DEĞİLDE DEVLET ADAMI GİBİ DAVRANAN “KUTLU KİŞİLERİN SORUMLULUK BİLİNCİ VE CESARETİNİN SIRADAN SİYASETÇİLERE ÖRNEK OLMASI,,,TEMENNİSİYLE,,,
————Araştırmacı-Yazar Yaşar Cantürk———————————

Etiketler:

YORUM YAZBENZER HABERLER