UŞAK 14°C
Parçalı Bulutlu

EGE’DE KADIN PLATFORMU UŞAK’TA BİRARAYA GELDİpost_views_covrw Görüntüleme

kategorisinde, 23 Mart 2016 - 9:02 tarihinde yayınlandı

W1

EGE’li Kadın Platformu Kadınlar Sekretaryası’na dahil olan illerin temsilcileri Uşak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şubesi’nin Başkanı Naile AKÇAY ve yönetiminin ev sahipliğinde şehrimizde bir araya gelerek 10-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Uşak’ta yapılması planlanan “Ege Kadın Buluşmaları ” için ön çalışma gerçekleştirdiler. Yapılan çalışma hakkında Ege Kadın Buluşmaları Uşak Sekreteryası adına bir açıklama yapan Elvan Dürbin şunları söyledi. “ Modernleşen dünya da kadın”, Artan yasal düzenlemeler, kadının eğitim seviyesinin artması, toplumsal değerlerin değişmesi, kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması geçmişle kıyaslanamayacak düzeyde artmasına rağmen; Dünya da ve Türkiye de kadının hala ikinci konuma itilmektedir….

Kadınların, toplumsal yaşamın her alanında, erkeklere göre ikincil konumda olmalarının temel nedeni toplumların erkek egemen yapısıdır.

Bu yapı muhafaza edildiği sürece, bazı alanlarda kadınlar lehine mesafe alınsa da, kadın ve erkekler arasında eşitlikten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, kadınlar ve erkekler arasında var olan eşitsizliğin sorgulandığı her alanda, erkek egemen toplum yapısını içselleştirmiş ve doğal bir durummuş gibi kabullenen toplumun yargılarını sarsmak ve dönüştürmek gerekmektedir.

Bizler, Artan kadın cinayetleri, ardı arkası kesilmeyen şiddet olayların, cinsel tacizlere maruz kalan kadınların, eğitim hakkı, çalışma hakkı elinden alınan kadınların ve tüm baskıların gölgesinde; kadın olmanın zorluğunu yaşayan kadınlar için mücadelemize devam edeceğiz…

Bu noktada 2005 yılından itibaren egede ki kadınlar birleşerek kadın sorunlarına ortak çözüm oluşturmaya devam etmektedirler. Bu buluşmalar her yıl, Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve üniversiteler katılımı ile gerçekleşmektedir.

Bu yıl 14-15 Mayıs tarihlerinde 10. Uşak’ta gerçeklecek olan Ege Kadın Buluşmaları öncesinde, ikinci sekretaryalar toplantısını Uşak’ta gerçekleştiriyoruz. Toplantıya ege kadın buluşmaları genel koordinatörü Şengül Baysak , 8 İlin sekretaryaları ( İzmir Sekreteryası Ayşegül Meral, Manisa Sekreteryası Hanife Lekesiz, Kütahya Sekreteryası adına Seher Bozbay) ve Uşak ilindeki kadın STK temsilcileri katılmaktadır. “dedi. 10. EGE KADIN BULUŞMASI Ege Kadın Buluşması 2005 Yılında Muğla Belediyesi ve Muğla Kadın Platformu’nun girişim ve organizasyonu ile başlamış ve bu güne kadar devam etmiştir.

1.EGE BULUŞMASI: 18-20 Kasım 2005 / MUĞLA – 46 katılımcı

2.EGE BULUŞMASI: 2-4 Haziran 2006 / AYDIN – 43 katılımcı

3.EGE BULUŞMASI: 27-29 Nisan 2007 / İZMİR – 74 katılımcı

4.EGE BULUŞMASI: 25-27 Nisan 2008 / DENİZLİ – 80 katılımcı

5.EGE BULUŞMASI: 17-19 Nisan 2009 / MANİSA – 75 katılımcı

6.EGE BULUŞMASI: 19-20 Nisan 2010 / UŞAK – 48 katılımcı

7.EGE BULUŞMASI: 28-29 Nisan 2012 / İZMİR – 120 katılımcı

8. EGE BULUŞMASI 27- 28 Nisan 2013 / MUĞLA- 60 katılımcı

9.EGE KADIN BULUŞMASI 02-03 MAYIS 2015 AYDIN 164 katılımcı 2011 yılında üstlenen il olmadı. 2014 yılı seçimler nedeni ile yapılamadı.

Nisan sonunda gerçekleştireceğimiz 10. buluşmanın Uşak’ta yapılacağını yaptığımız çalışmada belirledik.

Amacımız Söz yetki ve Karar mekanizmalarında kadın temsilini arttırmak, Yerel yönetimlerde kadın-erkek eşitliği birimi, Kadın-erkek eşitliği komisyonu, Kent konseyleri kadın meclisi Kadın danışma merkezi, sığınma evi, kadın odası, semtevi vb. hizmetlerin bölgemizdeki tüm illerde ve ilçelerde kurulması için çalışmak,bu kurumların kurulup geliştirilmesi için yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, Ege Bölgesinde tüm il ve ilçelerin “Kadın Dostu Kent” ünvanını alması ve kadın dostu kent hizmetlerinin tüm kadınları kapsayacak şekilde gerçekleşmesi için demokratik baskı ve ortak çalışmalar yapmak.

Bölgemizde bağımsız kadın örgütlerinin sayısını arttırmak, Çeşitli alanlarda var olan kadın örgütlenmesini geliştirmek, Tüm illerde kadına yönelik şiddete karşı en geniş kadın dayanışmasını sağlamak Baro Kadın Hakları Merkezleri ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği ve güçbirliği yapmak, Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında Üniversite desteğinin arttırılması, Kadın örgütleri ile üniversiteler arasında bir köprü olan Üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezleri ile ortak çalışmalar yapmak, Tüm Derneklerde Şiddetle Mücadele ve Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık çalışmaları yapmak. (konferans, seminer atölye çalışmaları) Kadının insan hakları eğitimi (KİHEP), Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP) Kadınlar için Liderlik ve Örgütlenme Eğitimi Kadınlar İçin Politik Katılım Eğitimi programının Bölgedeki tüm il ve ilçelerde yaygınlaştırılmasını sağlamak, Bölgede tüm illerde Kadın Siyaset Akademisi açılması için Kent Konseyleri Kadın Meclisleri (örn. İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi 4 kez Siyaset Akademisi açmıştır). Üniversitelerin Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezleri ile ile ortak çalışma yapmak. ( Ege Üniversitesi (EKAM) 4 kez Siyaset Akademisi açmıştır).

Anayasa tartışmalarında Kadın Bakış açısının dikkate alınması için il ve bölge bazında çalıştaylar yapıp , görüş bildirmek, kamuoyunda yaygınlaştırılmasını sağlamak için çalışmalar yapmak. (Kadın ve Anayasa Platformu) Medya ve basında kullanılan cinsiyetçi, ayrımcı, kadını aşağılayan dil konusunda illerde “Medya izleme çalışma grupları kurmak ve tüm illerde eşzamanlı sonuç alıcı protesto ve tepki eylemleri geliştirmek. Kadın Kooperatiflerinin tüm bölgede yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi için yerel yönetimlerden destek alınmasını ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, Kooperatiflerin güçlendirilmesi yerel yönetimlerin hizmet alımlarında kadın kooperatiflerin ürünlerini tercih etmesi için demokratik baskı oluşturmak. İlk üç buluşmada Henrich Böll Stiftund Derneği Türkiye Temsilciliği’nde fon alınmış ancak ondan sonraki buluşmalar Derneklerin yerel yönetimler ile işbirliğinde organize edilmiştir.

Deney aktarımı, işbirliği ve iletişim için tüm katılımcıların dahil olduğu e-mail ve facebook grubumuz kurulmuştur. Her buluşmada önceden belirlenen konularda atölye çalışmaları yapılır ve sonuç bildirgesi hazırlanır. Sonuç bildirgesi birlikte belirlenen bir tarihte 8 ilde eş zamanlı olarak açıklanır.

Bu toplantıyı organize ettiği ve bizleri Uşak’lı Kadınlarımız ile buluşturduğu için Uşak Sekreterimiz Elvan Dürbin’e İllerini temsilen katılan değerli Arkadaşlarımıza cok teşekkür ediyoruz.

GÜÇLÜ TOPLUM ANCAK GÜÇLÜ KADINLA MÜMKÜNDÜR. ÖRGÜTSÜZ GÜÇ GÜÇ DEĞİLDİR VE YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI DİYORUZ……. EGE KADIN BULUŞMASI KOORDİNATÖRÜ ŞENGÜL BAYSAK

Etiketler:

YORUM YAZBENZER HABERLER