UŞAK 14°C
Parçalı Bulutlu

MİLLETVEKİLİ ALTAY MECLİSTEN GEÇEN TORBA YASAYI ANLATTIpost_views_couyy Görüntüleme

kategorisinde, 31 Ocak 2016 - 21:21 tarihinde yayınlandı

ak_parti_usak_milletvekili_mehmet_altay_meclisten_gecen_torba_yasayi_anlatti_h1081_92c23

AK Parti Uşak Milletvekili  Mehmet ALTAY, hükümetin çalışmaları ve yeni reformlarla ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

 

1 Kasım genel seçimlerinde halkımızın AK Parti’ye gösterdiği güvenin bir gereği olarak AK Parti Hükümetimiz, yeni dönemde Seçim Beyannamemizde ve Hükümet Programımızda yer alan taahhütlerimiz başta olmak üzere, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni reformları süratle hayata geçirmeye devam ediyor.

Engellilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız, emeklilerimiz, esnafımız, yatırımcımız, işçilerimiz, tüccarlarımız, çiftçilerimiz, sanayicimiz ve bütün kesimlerimiz için; somut, hayata geçirilebilir, gerçekçi ve vizyoner reform, vaat ve projelerimizi bir bir gerçekleştirmekteyiz.

Yılbaşından bu yana geçen bir aylık süre içerisinde vatandaşlarımızın bizlerden beklediği düzenlemeleri hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. En son Ocak ayı başında TBMM’de kabul ettiğimiz ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren önemli bazı reformları siz değerli basın mensubu arkadaşlarımız nezdinde halkımızla paylaşmıştık. Bugün de teklifini verdiğimiz ve geçtiğimiz iki hafta içerisinde TBMM’de kabul ettiğimiz Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirdiğimiz yenilikleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

DOĞUMDAN DOLAYI ALINAN AYLIKSIZ İZİNLERDE DERECE VE KADEME İLERLEMESİ SAĞLANACAK

Memurların, doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için bir derece yükselmesi verilecek.

Memurlara, doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilecek.

Doğum yapan memurlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay, günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Bu süre içinde süt izni verilmeyecek, mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmayacak. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay eklenecek. Bebeği engelli doğan kadın memur ise 12 ay süreyle yarı zamanlı çalışabilecek. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de verilen 8 haftalık iznin bitiminden itibaren bu haklardan yararlanacak.

3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur eşlerine, 8 haftalık iznin veya yarı zamanlı iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebilecek.

DOĞUM YAPAN KADINLARA EVLATLARININ İLKÖĞRETİM ÇAĞINA BAŞLAMASINA KADAR YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI

Çocuğu olan veya evlat edinen memur anne ve baba, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek.

Yarı zamanlı çalışmada, mali haklar ile sosyal yardımlara ilişkin ödemelerin yarısı yapılacak. Fiili çalışmaya bağlı ödemeler ise devam edecek. Bu dönemdeki hizmet süreleri, derece yükselmesi ile kademe ilerlemesinde yarım olarak dikkate alınacak. Fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanacak.

Yarım zamanlı çalışılmaya başlanan günü izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenecek. Ancak bunların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden ödenecek.

DOĞUM SONRASI YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ VE PRİM GİDERLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN SAĞLANACAK

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılarak doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim giderleri, İşsizlik Sigortası Fonu’nun giderleri arasına ekleniyor. Ayrıca işbaşı eğitim programlarına İşsizlik Sigortası Fonu’ndan destek sağlanacak.

Kadın işçiler de doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün, günlük çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilecek. 3 yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinenler de bu haktan yararlanacak. Bu hükümlerden faydalanacaklar süt izninden yararlanamayacak.

İş Kanunu’nun analık halinde çalışma ve süt izni maddesine göre haftalık çalışma süresinin yarısı kadar süreyle çalışan kadın işçilerin ücretlerinin ve çalıştıkları süreye tekabül eden kısmının prim ve ücretleri işveren, çalışmadıkları süreye tekabül eden prim ve ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Kadın işçinin doğum sonrası veya evlat edinmede yarım çalışma ücretinden yararlanabilmesi için işçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekecek.

Analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlerden birinin, İş Kanunu’nda düzenlenmiş olan kısmi süreli çalışma hakkı talepleri karşılanacak. Bu durum iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep oluşturmayacak. Eşi çalışmayan ebeveynler düzenlemeden yararlanamayacak. Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecek. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirecek.

Hangi sektörde veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Bu hükümden evlat edinenlerden de yararlanacak.

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçilere 8 hafta izin verilecek.

POLİS, UZMAN ERBAŞ VE UZMAN JANDARMALARDA GÖSTERGE VE TAZMİNAT ARTIŞI

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanların yararlandığı emniyet hizmetleri tazminatları yüzde 25 artırıldı.

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelden yükseköğrenimli olanların ek göstergeleri de yükseltiliyor. Emniyet personelimizin ek göstergeleri 3 bine çıkarıldı.

Uzman erbaşlarımız ile uzman jandarmaların 2 bin 200 olan ek göstergeleri 3 bine çıkarıldı. Uzman erbaşlara birinci dereceye yükselme imkanı getirildi ve uzman erbaşların, kamuya geçebilmeleri için 7 yıl çalışma şartı getirildi.

MUHTARLARIMIZIN ÖDENEĞİ 1300TL’YE ÇIKARTILDI

Muhtar ödeneği bin 300 TL oldu. Muhtarların net 940 lira olan ödenekleri bin 300 liraya yükseltildi.

İŞ KURAN GENÇLERE 3 YIL BOYUNCA GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ GETİRİLDİ

İlk defa iş kuran genç girişimcilere, üç vergilendirme dönemi boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmına gelir vergisi muafiyeti getirdik.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olan, 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançların bir kısmı gelir vergisinden müstesna olacak.

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN ESNAFIMIZIN 8000 TL’YE KADARKİ GELİRLERİNDEN VERGİ ALINMAYACAK

Kabul ettiğimiz yasanın getirdiği bir diğer düzenleme de basit usulde vergilendirilen esnafımız için. Ticari kazancı basit usuldeki mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8 bin lirasına kadar olan kısmı üzerinden gelir vergisi alınmayacak. Bu tutar, her yıl günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden belirlenecek.

GÜBRE VE YEMDE KDV SIFIRLANDI. GÜBRE VE YEM TESLİMLERİ İSTİSNA KAPSAMINA ALINDI.

            Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli girdilerinden olan gübre ve yem teslimleri istisna kapsamına alınarak; tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan üreticilerin üzerindeki vergi yükü ve üretim maliyetleri düşürülmektedir.

Üreticiler bu şekilde teşvik edilerek tarımsal ve hayvansal üretimlerin ve ihracatının artırılarak ithalatın azaltılması sağlanacaktır.

25 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÖĞRENCİLERDEN PASAPORT HARCI ALINMAYACAK

25 yaşını doldurmamış öğrencilerden pasaport harcı alınmayacak.

Ayrıca lise ve dengi okul mezunu olanların en fazla 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanların ise en fazla 25 yaşını geçmemek şartı ile mezuniyet tarihlerinden itibaren iki yıl süreyle gelir testi yaptırmaksızın ücretsiz sağlık hizmeti alması sağlanmaktadır.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞANLARDAN KESİLEN DESTEK PRİMİ KESİNTİSİ KALDIRILDI

“Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar” kapsamındaki Bağ-Kur’lu emeklilerden sosyal güvenlik destek primi alınmayacak. Emekli olduktan sonra bu kapsamda çalışmaya başlayanların aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılacak. Vazife malullüğü aylığı almakta olanlardan bu kapsamda çalışanlardan da söz konusu prim alınmayacak.

Aynı kapsamda çalışanlar, yaşlılık aylıkları kesilmeksizin, herhangi bir prim ödememeleri için sigortalı sayılmayacak.

KARAYOLLARINDAN ÜCRET ÖDEMEDEN GEÇEN ARAÇLARA YAPILAN İNDİRİM GEÇMİŞE DE DÖNÜK OLACAK 

Karayolları Genel Müdürlüğünün işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçtiği tespit edilen araç sahiplerine verilen idari para cezalarında yapılan indirime ilişkin düzenleme, düzenlemenin uygulamaya konulduğu tarihinden önce yapılan ödemesiz geçişlere de uygulanacak.

AK Parti olarak gücümüzü halktan alarak halka hizmet etmeye devam ediyoruz. 1 Kasım’da halkımıza vaat ettiğimiz reformları bundan böyle de TBMM Genel Kurulu’nda görüşerek icraata dökmeye devam edeceğiz.

En derin sevgi ve selamlarımla.

Etiketler:

YORUM YAZBENZER HABERLER