UŞAK 9°C
Yağışlı

MÜBAREK MİRAÇ KANDİLİNİZ KUTLU OLSUNpost_views_covga Görüntüleme

kategorisinde, 15 Mayıs 2015 - 20:53 tarihinde yayınlandı

AZAZZAZZZ

Miraç,Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam’da, Hz. Muhammed (s.a.s)’ in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada, Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül-Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselisi oluşturur.

Peygamberliğin onuncu yılında Müslümanlar iktisâdî ablukadan yeni çıkmışlardı.Üç senelik müşrik ablukasından kurtulmanın sevincini acı olaylar takib etti. Acı hâdiseler zincirinin ilk halkası, Resûli Ekrem’in dört yaşındaki en büyük oğlu Kasım’ın vefatı oldu.Peygamber Efendimiz, bu büyük oğlunun vefatından çok müteessir oldu. Derin teesürünü ciğerparesinin cenazesini götürürken, karşısında dimdik duran Kuaykıan Dağına, “Ey dağ!.. Benim başıma gelen şey senin başına gelseydi, dayanmaz, yıkılırdın!” hitabıyla ifadeye çalışıyordu.

Mübarek gönülleri henüz Kasım’ın vefat hüznünden kurtulamışken, acı bir hâdise daha vuku buldu: Oğlu Abdullah da vefat etti.
Peygamberimizin iki oğlunun ara arda ölümünün ardından müşrükler peygamberimize;”Artık, Muhammed, ebterdir, nesli kesilmiştir. Neslini devam ettirecek erkek çocuğu kalmamıştır. Kendisi de ölünce adı sanı unutulacaktır diye alay ediyorlardı.
Cenâbı Hakk, bu dedikodular üzerine de Kevser Sûresini inzal buyurarak, müşriklerin dedikodularını ağızlarına tıkadı ve Efendimizi şöyle teselli etti:

“Doğrusu biz, sana Kevser’i ihsan etmişizdir. Öyle ise, Rabbin için namaz kıl, kurban kes! Asıl ebter, sana kin bağlayandır!”
Bütün bu acıların üstüne Peygamberimizin yaşlı amcası Ebû Tâlib ağır hasta yatıyordu.Ebû Talib Peygamberimizi bir amca olarak düşmanlarına karşı korumuş ve Abdülmuttalib’in nüfuzunu kullanarak müşriklere ezdirmemeye çalısmıştı.
Ebu Talib için Nihai sonuç gerçekleştikten 3 gün sonra,Hz. Hatice annemiz , ruhunu teslim etmişti. Hz. Hatice annemiz, sevgili Peygamberimizin vefakâr hayat arkadaşı idi. O, dünyada Peygamberimize Ilk iman eden kişi olmak bahtiyarlığına kavuşmuş, en sıkıntılı zamanlarında Rasûlüllah’i teselli etmiş, desteklemişti. Peygamberimiz acı, tatlı başına gelen bütün işlerde onu hemen yanı başında bulmuştu. Peygamberimiz, bu örnek Islâm kadınını kendi elleriyle kabrine indirdi.
Bütün bunların üstüne destek arayışı için gittiği Tâif’ten de taşlanarak dönmüştü.
İşte tam bu olumsuzluklar esnasında ,Allah (c.c.) Kulu Muhammedi rahatlatmak, etrafını mubârek kıldığı mescidi aksayı göstermek ve oradan da yedi kat gökleri aşarak, kendinden önce gelen peygamberlerden bazılarıyla görüşerek makamında harikalar göstererek, kulunu rahatlatmak, teselli etmek istedi ve öylede yaptı.
Receb ayının 27. Gecesi Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselâmın rehberliğinde Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam,Mescid-i Haramdan (Mekke’den), Mescid-i Aksâ’ya (Kudüs’e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile geldi. Kudüs’e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa’nın makamına uğradı, orada iki rekât namaz kıldı, daha sonra Mescid-i Aksâ’ya geldi. Orada bütün peygamberler kendisini karşıladı. Miraçını kutladılar. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam burada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı, bir hutbe okudu.
Hz. İsa’nın doğduğu yer olan Betlaham’a uğradı, orada da iki rekât namaz kıldı. Ve bugün Kubbetü’s-Sahra’nın bulunduğu yerden Muallak Taşının üzerinden Miraça yükseldi.
Semanın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. Îsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine “Hoş geldin” dediler, tebrik ettiler.
Bundan Sonra Hz. Cebrail ile birlikte imkân ile vü-cub ortası (kâinatın bittiği yer) Sidretü’l-müntehâ’ya geldiler.
Hz. Cebrail’in buradan öteye gitmesi mümkün değildi. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam bundan sonra Refref adında bir vasıta ile zaman ve mekândan münezzeh (uzak) olan Cenab-ı Hakkın cemaliyle müşerref oldu.
Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Rabbinin huzurundan döndükten sonra Hz. Musa ile karşılaştı., “Allah ümmetine neyi farz kıldı?” diye sorunca, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam “50 vakit namaz” buyurdu.
Hz. Musa’nın, “Rabbine dön, azaltması için Rabbinden niyazda bulun, ümmetin buna güç yetiremez” demesi üzerine, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, beş sefer Cenab-ı Hakka niyazda bulundu, her seferinde 10 vakit indi, sonunda beş vakitte karar kıldı.
Daha sonra Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Hz. Cebrail’in rehberliğinde Cenneti, Cehennemi, âhiret menzillerini ve bütün âlemleri gezdi, gördü, Mekke’ye döndü.
Odöndükten sonra bu olayı anlatınca müşrükler ona inanmadılar.Ancak oraya gelen Ebu Bekir “o söylüyorsa doğrudur “dedi ve sıddık oldu.
Allah Miraçta biz kullarına hediyeler verdi;
Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam bütün iman hakikatlerini gözleriyle gördü.Böylece mü’minler sonsuz bir imana Ermenin saadetine kavuştular.
2.başta 5 vakit namaz olmak üzere İslâmın diğer esasları ve ibadetleridir.
3.yın on dördünü nasıl açıkça gözünüzle görüyorsanız, Rabbinizi de öyle Cennette apaçık göreceksiniz” buyurarak bu ezelî müjdeyi bizlere hediye olarak getirdi.
4. Bakare suresinin 285-286 ayetleri,
5.Allaha ortak koşmayanların affedileceği müjdesi
İsra ve Miracın getirdikleri bir çok hüküm vardır. Bunlardan bir kaçını zikredelim.

1.Hiç bir kimse başkasının günahını yüklenemez.
2. Allaha şirk koşanlar kınanırlar.
3. Anaya-babaya itaat farzdır.
4.İsrafçılar şeytanın kardeşleridirler.
5. Cimrilik kınanmıştır.
6. Rızık korkusundan çocukları öldürmek çok kötü bir iştir.
7. Zinaya yaklaşmak yasaklanmıştır.
8.Yetim malı koruma altına alınmıştır.
9. Kibirlenerek yürümek haramdır.
Miraç Kandilinde NELER YAPABİLİRİZ
1- Geceyi oruçlu olarak karşılayabiliriz.
2-Salat ü selâm okumak
3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız.
4- Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür.
mübarek Miraç Gecesinde on iki rekât nafile namaz kılınması güzel görülmüştür. Her rekâtında Fatiha ile başka bir sûre okuyarak iki rekâtta bir selâm vermeli, sonra yüz defa: “Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illALLAHu vALLAHu ekber” demeli. Bundan sonra yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat selam okumalıdır. Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Bu durumda günahla ilgili olmaksızın yapılacak her duanın kabulü, ALLAH Teâlâ’dan umulur.
5- Kur’an-ı Kerîm okumalı, dinlenilmeli
7- Miraç gecesi gündüzünde mezarlar, bizden dua bekleyen yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilmeli,
8- Miraç gecesi ve gündüzünde fakir fukarayı, yetim ve kimsesizleri görüp gözetmek, ihtiyaç içerisinde kıvranan din kardeşlerimizin yardımlarına koşmak,

Etiketler:

YORUM YAZBENZER HABERLER