UŞAK 12°C
Yağışlı

NASIL BİR ÇÖZÜM ?post_views_covkt Görüntüleme

kategorisinde, 09 Ekim 2015 - 10:03 tarihinde yayınlandı

gökc

     Bu soruyu halihazırdaki bütün sorunlarımız için kendi kendimize sorarak ve cevap olabilecek önerilerimizi de tek tek gözden geçirerek çözüm yolundaki ilk adımlarımızı atmış olacağız. Ülkemizde sorun teşkil eden binlerce meseleye bu açıdan yaklaşırsak yüzbinlerce de çözüm önerilerimizin olabildiğini göreceğiz. Bugün yaşamımızı ciddi derecede etkileyen sorunlara baktığımızda işsizlik veya terör gibi başlıca meseleler karşımıza çıkagelmektedir. Elbette bu unsurların da temelinde yatan birtakım problemler vardır, bunların başlıcaları bilindiği üzere eğitim sistemimizdeki aksaklıklar, yetersizlikler ve düzensizliklerdir. İşe çözüm maksadıyla başlayabilmek için sorunun çekirdeğinden itibaren restorasyon faaliyetlerine başlamak gerekir. Mesela terörün altında yatan sebepler nelerdir diye sorduğumuzda; bölgedeki geri kalmışlık, eğitimsizlik veya yoksulluk gibi birçok husus söylenebilir. İşte tam da bu noktada bu hususları bertaraf edebilecek önerilerimizi sunmak durumundayız. Eğer ki bölgedeki terörü kökünden kazıyacak sosyal, siyasal veya askeri metodları geliştiremiyorsak bu mücadeledeki sorunu, ciddiyetimizde ve kararlılığımızda aramamız gerekmektedir. Zira sorun olan bir husus devamlılık arz ediyorsa çözüm kaynağının da yetersiz ve problemli olduğunu da öne sürebiliriz.

 

Ülkemizdeki sorunlara baktığımızda ve bu sorunların neden halen devam ettiğini sorduğumuzda yukarıda değindiğim noktalar, birer cevap olarak ortaya konulabilir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, yaşadığımız sıkıntıları gidermek ve süratle küreselleşen Dünyanın hızına ulaşabilmek için de çok boyutlu çözüm önerileri geliştirilmeli hatta bu konuda kurumsal yapılar oluşturulmalıdır. Ülkemizde bu yapıların uzuvları sayılabilecek birçok kurum mevcuttur ancak etkili mücadele için birimler ve kurumlar arası koordinasyonu sağlayabilecek merkezi bir yapıdan bahsetmek şu anda mümkün olmamaktadır. Örneğin terör meselesinde eğitimdeki sorunlar devam ederken askeri mücadeleyle terörü bitirmeye çalışmak mantıksız ve etkisiz olmaktadır. Eğitim kurumlarındaki yeterlilik ile terörle mücadeledeki şiddet kullanımı dengesini sağlayabilecek hassas hesaplara dayalı üst bir yapı oluşturulursa, bataklığın kurumasında bu yapının hususi bir etken olacağından emin olabilirsiniz. Bakınız bu bir çözüm önerisidir, ekstrem düzeydeki bir soruna mantık sınırları dahilinde daha nice çözümler de bulabiliriz. Tabiki en hususi mesele de önerileri uygulayabilmektedir. Bu noktada dünyanın büyük Devletlerinden olan Türkiye’mizin birçok öneriyi değerlendirip uygulama kudretine ve kabiliyetine de sahip olduğunu söyleyebiliriz.

 

Bir diğer önemli sorunumuz da özellikle genç nüfusun yaşadığı işsizlik problemi. Son yıllarda eğitim seviyesinin ve eğitilmiş insan sayısının artmasına rağmen işsizliğin de var olması sorunu çözülmesi zor bir hale getirmiştir. Bu zorluğun altında yatan sebep teorik olarak eğitimli ancak kalifiye olma noktasında yetersiz bir neslin inşa edilmesinden kaynaklanmıştır. Yerinde tespit ettiğimiz sorunun yine çözüm önerileri, eğitimdeki sistemsizliğin sistem haline evrilmiş olduğundan kompleksif bir hal almıştır. Böylesi bir durumun içinden çıkabilmenin zor olduğunu ancak imkansız olmadığını bilmemiz gerek. Uzun vadeli ve kaliteli bir sistem meydana getirmek için Dünyadaki diğer örnekleri inceleme gibi bir fırsatımız da bulunmaktadır. Aceleci ve kısa vadeli politikalar sistemin çarklarını zedeleyen esas unsurlar olmuştur, bu yüzden mantıklı ve uzun vadeli hesaplar bizleri daha iyi bir sistemin bünyesine dahil edecektir.

 

Hayat ve doğanın, görmediğimiz, duyamadığımız ancak yaşarken hissettiğimiz kanunları vardır. Bunlardan birisi sorun-çözüm karşıtlığıdır ve çözüm kavramı sorunlarımızı ortadan kaldırabilmek için doğanın bize kanuni bir hediyesidir. Eğer bizler de sorunsuz bir birey, sorunsuz bir toplum, ve refah seviyesi yüksek bir Devlet hudutlarında yaşamak istiyorsak bu kanuna uymalı sorunlarımıza etkin çözüm yolları aramalıyız. Bizler için alternatif olabilecek her yolu denemeli, işleri yoluna sokmak ve kamu düzenini sağlamak için durmaksızın çalışmalıyız. Problemleri yok etme sürecinde bahsettiğim her meseleyi konunun özü bakımından bireysel veya evrensel olarak da değerlendirebilir yaşamımızda uygulamaya koyarak çekirdekten genele kadar düzenli bir yapı oluşturabiliriz. Önerilerimize çözüm niteliği kazandırmak için sorunlarımızı dert edinmeli ve kusursuza en yakın olan için mücadele etmeliyiz. Evet, sorunun değil çözümün parçası olabilmeliyiz…

YORUM YAZBENZER HABERLER