UŞAK 26°C
Sisli
Son Dakika Haberler

REKTÖR UKOSB TOPLANTISINDA SUNUM YAPTIpost_views_covbl Görüntüleme

kategorisinde, 19 Şubat 2016 - 13:27 tarihinde yayınlandı
  1. ????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Rektör Prof. Dr. Sait Çelik, Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde (UKOSB) Uşak Üniversitesi ve Türkiye’nin 63. teknoloji geliştirme bölgesi olan Uşak-Afyon Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile ilgili sunum yaptı.

UKOSB hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nafiz Kaya ve UKOSB yönetim kurulu üyeleri katıldı.

-Rektör Çelik: “Paydaşlarımızla şehrimiz ve bölgemizin gelişmesi adına bir araya gelmeyi önemsiyoruz.”-

Rektör Prof. Dr. Sait Çelik Uşak Üniversitesi’nin gelişimi ile ilgili yaptığı sunumunda Uşak Üniversitesi ile ilgili bilgileri kentin kurumlarıyla paylaşarak koordineli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Üniversite-şehir bütünleşmesi adına paydaşlarla bir araya gelerek istişare etmeyi önemsediklerini belirten Rektör Çelik “ Üniversiteler bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi toplumla paylaşan kurumlar olmanın yanı sıra, bulundukları coğrafyanın sosyo ekonomik ve kültürel anlamda da gelişmesini sağlayan öncü kurumlardır. Uşak Üniversitesi 10. Yaşını kutlamaktadır. Bu on yıllık sürede üniversitemiz Uşak’ın gelişimine katkı vermiştir. Nice on yıllar şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı vermeye devam edeceğiz. Bu katkı elbette ki şehrimizin tüm kurumlarıyla birlikte ortak akıl ile hareket ederek olmaktadır. Göreve geldiğimiz andan itibaren üniversite-şehir bütünleşmesi adına çeşitli protokoller imzaladık. Özellikle öğrencilerimizin sanayi kuruluşlarında ve işletmelerde tecrübe sahibi olmalarına yönelik yaptığımız protokoller çok önemli. Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgemize Deri Uygulama ve Araştırma Laboratuarı kurduk. Öğrencilerimizin siz değerli sanayicilerimizin işyerlerinde tecrübe kazanmaları bölgemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli istihdam adına önemlidir.”dedi.

-Rektör Çelik: “Uşak-Afyon Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Türkiye’de ilk defa birden fazla kentin bir araya gelerek kurulan teknoloji geliştirme bölgesidir.”-

Toplantıda Uşak-Afyon Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile ilgili bilgi veren Rektör Çelik bölgenin Türkiye’de ilk defa birden fazla kentin bir araya gelerek kurduğu teknoloji geliştirme bölgesi olduğuna dikkat çekerek üniversite-sanayi, üniversite-sivil toplum işbirliğinin yapılacağı Uşak-Afyon Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Türkiye’nin 63. teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu söyledi. Uşak Kaşbelen Köyü’nde ve Afyon Ali Çetinkaya Mahallesi’nde belirlenen alanın, Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildiğini belirten Rektör Çelik “Böylece söz konusu bölge, Türkiye’nin 63. teknoloji geliştirme bölgesi oldu. Bölgeye önemli katkılar sağlayacak teknoloji bölgesinde üniversitemiz öğretim üyeleri, firmalar, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, araştırma geliştirme çalışmaları yapacak ve ülke ekonomisine katkı verecek ürünler ortaya çıkaracaklardır. Teknoloji Bölgeleri vergi indiriminin ve teşvik uygulamaları yapılan alanlardır.”dedi.

-Rektör Çelik: “Üniversite-Sanayi-Devlet işbirliği ile teknolojik gelişimin hızlanması, kümelenmenin getirdiği avantajlar sayesinde sinerji oluşması, Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik alanlarında ulusal bilincin gelişmesi sonucunda rekabetçi üstünlüğe sahip bağımsız bir ülke olmak için Teknoparklar gereklidir.-

Gelişmiş ülkelerin bilim ve teknoloji stratejilerinin, yeni teknolojilerin etkin kullanımı, yeni teknolojilerin uygulanması ve Ar-Ge faaliyetlerinin harekete geçirilmesi esası üzerine oluşturulduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Sait Çelik biraz geç kalınmış olmasına rağmen dinamik nüfusu, kalifiye insan gücü, bilgi ve deneyim kapasitesi, alt ve üst yapı imkânları ile Türkiye’de de bu bilincin oluşmakta olduğunun altını çizdi. Üniversite-Sanayi-Devlet işbirliği ile teknolojik gelişimin hızlanması, kümelenmenin getirdiği avantajlar sayesinde sinerji oluşması, Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik alanlarında ulusal bilincin gelişmesi sonucunda rekabetçi üstünlüğe sahip bağımsız bir ülke olmak için Teknoparkların önemli olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Çelik konuşmasında şunları aktardı: “Teknoparklar, inovasyona ve Ar-Ge’ye dayalı şirketlerin kurulmasını teşvik eden ve onlara yüksek nitelikli ofis alanları ve destek hizmetleri sunan organizasyonlardır. Teknoparklar Üniversite-Sanayi işbirliğini oluşturmak için kurulmuştur. Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşması, aynı veya değişik sektörde faaliyet gösteren yenilikçi işletmelerin bir araya gelmesinin yarattığı sinerji ile ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması hedeflenerek Bakanlıkça hazırlanan 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 06 Temmuz  2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve daha sonra 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 12 Mart 2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak  değiştirilmiştir. Teknoloji bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar Gelir ve Kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu süre içerisinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de Katma Değer Vergisi’nden müstesnadır. Ayrıca bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde istihdam edilen personelin sigorta primi işveren hissesinin yüzde 50’si 5746 Sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir.”

-Rektör Çelik: “Üniversite-sanayi işbirliğini sağlayarak Türkiye’de ve TR-33 Bölgesinde araştırma, geliştirme ve yenilik aktivitelerinin merkezi olacağız.”-

Üniversite-sanayi işbirliğini sağlayarak Türkiye’de ve TR-33 Bölgesinde araştırma, geliştirme ve yenilik aktivitelerinin merkezi olacaklarını belirten Rektör Çelik Uşak-Afyon Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluş amacının Türkiye ve TR-33 Bölgesindeki ileri teknoloji araştırmaları ve çalışmalarına destek vermek, ilerletmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği destekleyerek, yeni şirketlerin doğmasına katkıda bulunmak, mevcut şirketlerin sayılarını artırmak, ileri teknolojiyi kullanan bu şirketlere üniversite içerisinde araştırma ortamı sağlamak,araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı oluşturmak, Ar-Ge ve yazılım yeteneği ve geleneğine sahip ulusal/uluslararası firmaların bölgede yer almaları için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak, Uşak Üniversitesi’nin Merkez Araştırma Laboratuarı, Kütüphane, Bilgisayar Alt Yapısı vb. gibi birçok özel olanakları Teknopark’ın hizmetine sunması, dolayısı ile şirketlerin faydalanması ve danışmanlık hizmetleri verilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör Prof. Dr. Sait Çelik sunumunun sonunda Uşak Üniversitesi’ninşehrin sorunları için çözüm üreten bir üniversite olarak şehrin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini söyleyerek sanayici ve işadamlarının vermiş olduğu desteklerin Uşak Üniversitesi için önemli olduğunu dile getirdi.

Toplantının sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Çelik, Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı’ya ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek soruları cevapladı.

Etiketler:

YORUM YAZBENZER HABERLER