UŞAK 12°C
Yağışlı

SAĞLIK BAKANLIĞINDA GÖREV YAPAN ŞUBE MÜDÜRLERİNDEN, BAKAN MÜEZZİNOĞLU’NA AÇIK MEKTUPpost_views_covbk Görüntüleme

kategorisinde, 12 Mayıs 2016 - 1:09 tarihinde yayınlandı

ggggggggggggggggg

Sağlık bakanlığında görev yapan şube Müdürlerinin döner sermaye katsayısında unutulmalarından kaynaklı mağduriyet yaşanmaktadır. Bu duruma ses verip, destek olmanızı rica ediyoruz.
SAĞLIK BAKANLIĞINDA GÖREV YAPAN ŞUBE MÜDÜRLERİNDEN, SAYIN MÜEZZİNOĞLUNA AÇIK MEKTUP;
Sağlık Bakanlığında görev yapan Şube Müdürlerinin döner sermaye mağduriyeti

Şube Müdürlükleri, 3046 sayılı kanunda da belirtildiği üzere Merkez teşkilatlarda Daire Başkanlığı veya Genel Müdürlüklerden, taşra teşkilatında ise Valilik ve İl Müdürlüğünden sonra gelen icracı bir hiyerarşik yönetim kademesidir.
Bilindiği üzere 209 sayılı Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme (rehabilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hakkında kanun ile bu kanunda gösterilen kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığında görevli personellere “performansa dayalı ek ödeme” yapılmakta ve 5.maddesiyle Sağlık Bakanlığında görev yapan personelin döner sermaye tavan oranları belirlenmiştir.
Fakat mevcut durumda ek ödemeler tabipler, diş hekimleri, eczacılar, müdür yardımcıları, hastane müdürleri ve bazı birimlerde görevli personel için şube müdürlerinden daha yüksek olmak üzere ayrı ayrı belirlenmişken, şube müdürleri için ayrı bir katsayı öngörülmemiştir. Şube Müdürleri ise “diğer personel” grubunda yer alan ve en düşük ek ödeme katsayısına (% 150) sahip tek idareci grubudur.

Aşağıda 209 sayılı Kanunda yer alan unvanlar ve ek ödeme katsayıları verilmiştir.

Unvanlar Katsayılar
1 Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler 8
2 Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri 7
3 Pratisyen tabip ve diş tabipleri 5
4 İdari sağlık müdür yardımcısı, idari halk sağlığı müdür yardımcısı 2,5
5 Hastane müdürü 2,5
6 Eczacılar 2,5
7 Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel 2
8 Bunların dışında kalan diğer personel ve ŞUBE MÜDÜRLERİ 1,5
209 sayılı kanunda maalesef diğer personel gurubunda yer alan tek yönetici gurubu Şube Müdürleridir.
Tablodan görüleceği üzere bazı birimlerde görevli personelin tavan katsayısı şube müdürlerinden daha fazladır (7.sıra). Şube müdürleri arasında birçok meslektaşımız mali işlerle uğraşmakta ve risk almaktadır. Bu durum daha fazla hizmet veren, daha fazla risk alan ve tam bir hizmet birimi olan şube müdürlüklerinde görevli şube müdürlerini hak ettikleri imkânlardan yararlanamamalarına neden olmaktadır.
209 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ‘’Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline ek ödeme yapılmasına dair yönetmelikte’’ hizmet alanı unvan katsayıları belirlenmiştir. Bu katsayılar unvanların hiyerarşik düzende alması gereken döner sermaye miktarını belirlemektedir.

Hizmet Alanları, Kadrolar ve Unvanlar Katsayıları
Sağlık müdürü 6,00
Halk sağlığı müdürü 5,85
Sağlık müdür yardımcısı (uzman tabip) 3,60
Halk sağlığı müdür yardımcısı (uzman tabip) 3,55
Sağlık müdür yardımcısı (tabip) 3,50
Halk sağlığı müdür yardımcısı (tabip) 3,45
Sağlık müdür yardımcısı (idari) 3,00
Halk sağlığı müdür yardımcısı (tabip dışı) 2,90
Şube müdürü (tabip) 2,75
Şube Müdürü (tabip dışı) 2,00
İlçe sağlık müdürü (tabip) 2,60
İlçe şube müdürü (tabip) 2,50
İlçe şube müdürü (tabip dışı) 1,80
Entegre hastane müdürü 1,60
Eczacılar ve sorumlu avukat 0,85
Avukatlar 0,80
Sivil savunma uzmanı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri
0,75

Yukarıdaki kademeli sistemden de anlaşılacağı üzere Sağlık müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışan;Entegre Hastane Müdürü, Eczacı, Avukat, Sivil Savunma Uzmanı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Mühendis, Veteriner Hekim, Kimyager, Sosyolog vb. Şube Müdürüne (tabip dışı) oranla daha az miktarda döner sermaye alması gerekirken Şube Müdürünün tavana takılması nedeniyle Şube Müdüründen daha fazla döner sermaye almaktadır.

Sağlık Bakanlığında görev yapan Şube Müdürleri sorunun kaynağını oluşturan 209 sayılı Sağlık bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme(rehabilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hakkında kanunda, Şube Müdürü kadrosunun diğer personel kısmından çıkartılarak hastane müdürü, eczacılar, idari sağlık müdür yardımcıları gibi yüzde 250 tavan oranı belirlenmesini talep ediyorlar.

<

Etiketler:

YORUM YAZBENZER HABERLER