UŞAK 15°C
Çok Bulutlu
Son Dakika Haberler

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ KÖY ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYORpost_views_covbh Görüntüleme

kategorisinde, 11 Şubat 2016 - 17:04 tarihinde yayınlandı

TAR1

Eskigüney Köyünde İl Müdürü Erkan Kahraman, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Başaran, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Halil İbrahim Gürcan ve teknik personelin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Hayvancılık konusunda üreticilerimize yarı açık sistem önerildi. Hayvan kayıtlarının tutularak verdikleri süte göre yemleme yapılması gerektiği, hayvanların istediği kadar suyu istediği zaman içebilecekleri sistemin sağlanması gerektiği ve bunun da süt veriminde önemli bir faktör olduğu anlatıldı. Hayvancılık işletmelerinde doğumdan itibaren beslenme planlanmalı ve mutlaka kayıt tutulmalıdır.

Yeni doğmuş ve hastalıklara karşı savunmasız olan buzağılarda ilk 20 dakika içerisinde kolostrum (Ağız Sütü) almaları gelişim ve hastalıklardan korunmaları açısından önemlidir. Yeni doğan buzağıların ilk yarım saatte 1 litre, 24 saatte 8 litre ağız sütü içmesinin ve ağız sütünün optimum 5 gün en az ise 3 gün içirilmesinin gerekliliği anlatıldı. Kolostrumu eksik alan hayvanlarda gelişme noksanlığı ve hastalıklara karşı dirençsiz olması sebebiyle buzağı ölümleri görülmektedir. Ağız sütünün sağılarak biberonla 38-39 C derece sıcaklıkta verilebileceği söylendi. Ağız sütünden sonra buzağılar süt ve mamayla beslenmelidir. En iyi yem anne sütü ve kurutulmuş yonca, çayır otlarıdır. Buzağılara ağırlıklarının  onda biri kadar günlük  süt veya mama verilmesi istenir. 2 hafta sonunda granüler buza yemi vermeye başlanabilir.6. haftadan itibaren günde 100- 150 gram yem ile başlayıp yeme alıştırmanın daha verimli olduğundan bahsedildi. 8. Haftadan sonra buzağının sütten kesilerek yemle beslenebileceği söylendi. Sütten kesildiğinde asgari 1 kg. kesif yem verilmelidir. Kurutulmuş çayır otları serbest şekilde hayvanın önünde bulunmalıdır.  3. Aydan itibaren sulu kaba yemler verilmeye başlanır.3. ayda kasaplık veya damızlık olarak yetiştirilmesi kararı verilip bundan sonra beslenme ona göre planlanmalıdır. Damızlık hayvanlar 3-6 ayda günde 5-6 kg kaba yem, 4 kilograma kadar kesif yem rasyonuyla beslenebilir. Rasyondaki enerji miktarı düşük olmalıdır. 6.aydan itibaren buza büyüme yemi 5-6 kg, kaba yem 7-8 kg’a çıkarılmalıdır. Kaba yem rasyonundaki enerjisi yüksek yemler %50’nin üzerine çıkmamalıdır.9. aydan sonra enerjisi düşük proteini yüksek olan kaba yemlerden 10-12 kg, kesif yem 5-6 kg verilmelidir.9. ayda erkek ve dişiler birbirinden ayrılmalıdır. 15. Ayda yerli sperma ile  hayvanlar aşılanmalıdır. Tohumlamadan sonra 4-5 ay enerjisi ve proteini yüksek kaba yem verilebilir. 5. aydan itibaren A,D,E vitaminleri mineral takviyesi olarak verilmelidir. Gebe hayvanın 7. Aydan itibaren hareketleri yavaşlar. Yağlanmanın önüne geçilmesi için enerjisi düşük protein oranı yüksek yemler verilmelidir. Yer müsaitse gebe hayvan ayrı bölmeye alınmalıdır. Doğuma 15-20 gün kala süt yemi hergün 500-600 gram arttırılarak hayvanın kondisyonunun artması ve laktasyon dönemine güçlü girmesi sağlanmalıdır. Doğumdan itibaren hayvanın sütü takip edilmeli ve yemleme ona göre yapılmalıdır.

Hayvancılık konusunda önemli bir diğer konuda ahır ve sağım hijyenidir. Ahırlarınızın giriş-çıkış alanlarında mutlaka dezenfektan çukurları olmalıdır. Ahırlarınızda sabit çizme kullanın, yabancı kimselerin ahıra girip çıkmasına izin vermeyin. Ahırlarınızın içini 15 günde bir, en geç ayda bir, dışını da en geç 2 ayda bir dezenfektanla veya kireç ile dezenfekte ediniz. Sağımdan önce sağım makinasının temizliği ve memelerin temizliği yapılmalıdır. Hijyen şartlarına uyarak kaliteli süt üretildiğinde kazançta artacaktır. Ayrıca 2016 yılında çiğ süt desteklemeleri sözleşmeli alım ve soğutulmuş süt şartlarına bağlanmıştır. Alıcı firmalar, üretici örgütleri yada üreticilerle sözleşme yapacak ve sözleşmeleri 7 gün içerisinde İl-İlçe Müdürlüğüne onaylatılacaktır. Konu ile ilgili son süre 15 şubat 2016 tarihidir, üreticilerimiz ve alım yapan firmaların mağdur olmaması için bu hususta gereken iş ve işlemleri bu tarihe kadar yapması gerekmektedir.

Hayvancılık işletmelerinin yem giderlerini azaltması ve hayvanların dengeli beslenmesi açısından yem bitkileri yetiştirilmesinin önemi vurgulandı. Üreticilerimizin yem bitkisi olarak yonca, fiğ, yem bezelyesi, lenox ekebileceği ve bu ürünleri eken üreticilerimize ilave olarak yem bitkisi desteklemesi verildiği söylendi. Hayvancılık işletmelerinde girdilerin %70’ini yem giderlerinin oluşturduğu ve yem bitkisi ekilerek bu oranın %20 seviyesine çekilebileceği belirtildi. Ekonomik bir işletme için sağmal hayvan başına 5 dekar yem bitkisi ekilişi olması gerektiği söylendi.

Ayrıca küçükbaş hayvancılığın ülkemiz için önemi anlatıldı. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde aşılama programına mutlaka dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Bölgeye uygun çeşitler yetiştirilmesi önerildi. Et için yetiştirilen koyunların senede 2 kuzulama yapabilmesi için doğum yaptıktan sonra kuzu anneden 8-10 gün süt emdikten sonra sütten kesilerek hayvan kuruya çıkarılmalıdır.

Sertifikalı tohum kullanımının ürün verimine ve ürün kalitesine katkısı anlatıldı. Sertifikalı tohumun çimlenme gücünün yüksek olduğu, daha dolgun daneler elde edilmesiyle daha fazla ürün alınacağı, bitkilerin kardeşlenme gücünün daha fazla olacağı anlatıldı. Ayrıca Bakanlığımızca sertifikalı tohum kullanıldığında buğday ve arpada dekara 8,5 TL destekleme ödemesi yapıldığı belirtildi. Sertifikalı tohum kullanmanın;  yapılan desteklemeler, satılan ürün fiyatı, selektör ve tohum ilaçlama masrafları göz önüne alındığında çiftçimiz için daha ekonomik olacağı ve sertifikalı tohum kullanmakla verimin artacağı söylendi.

Hububatta iyi protein oranına sahip ürün elde etmek için gübrelemenin önemli olduğu belirtildi. İlimizde üreticilerimizin gereğinden fazla gübreleme yaptığı, toprak tahlili yaptırarak gübrelemenin analiz sonuçlarına göre yapılması gerektiği söylendi. Fazla gübrelemenin hem ekonomiye zarar verdiği hem de çevre ve nitrat kirliliğine sebep olduğu belirtildi. İlimizde yoğun olarak yapılan hububat tarımında gübreleme ile ilgili olarak kurak arazi şartlarında yapılan ekim sırasında  taban gübresinin(DAP)  16-20 kg/dekar, üst gübrelemenin şubat ayında 10 kg/dekar üre veya amonyum nitrat, başaklanma öncesinde yani nisan ayı başında  da 10 kg/dekar amonyum nitrat olacak şekilde 2 defada verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca başaklanma öncesinde verilecek gübrede yağış durumu göz önünde bulundurularak gerekirse gübrenin sıvı halde yaprak gübresi olarak da verilebileceği anlatıldı.  Bitki besin iz elementi olan çinko eksikliğinden dolayı bitkilerin gübrelemeden etkin faydalanmadığı bu yüzden de kardeşlenme zamanı en geç yabancı otla mücadele zamanında dekara 50 gr çinko sülfatın  ilaç tankında eritilerek sıvı olarak verilmesi gerektiği söylendi.

Türkiye üretiminin %5’ini İlimizin karşıladığı ve üretimi son yıllarda azalmakta olan nohut bitkisinin yeniden yaygınlaştırılması için antraknoza dayanıklı Azkan, Hisar08, Yaşa05, Sarı98 çeşitlerinin ekilmesi tavsiye edildi. Azkan çeşidinin soğuğa karşı toleranslı olduğu ve erken ekildiğinde kardeşlenme ve dallanmanın daha fazla olması sebebiyle Aralık-Ocak, en geç Şubat ayında ekilebileceği belirtildi. Ayrıca nohut ekilişi yaparken dekara 5 Kg. gübre(Üre  veya Kompoze) verilmesi tavsiye edildi.

Özellikle domuz zararı olan alanlarda aspir bitkisinin ekilmesi tavsiye edildi. Biçerdöverle hasat edilmesi, kuvvetli köklere sahip olduğu için taban taşını kırmaya yardımcı olması ve derin kökleri sayesinde toprağın alt kısımlarındaki bitki besin maddelerini üst kısımlara taşıdığı için ekim nöbetlerinde mutlaka değerlendirilmesi gerektiği söylendi. İlimizde Sivaslı İlçemizde 180 Kg/da verim alındığı belirtildi. Aspirin ilkbaharda ekildiği ve ekerken 15-20 Kg/da gübre atılması gerektiği söylendi.

5403 Sayılı Toprak Kullanım Kanununda 6537 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile arazi ve toprak kaynaklarının sınıflandırılarak tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi asgari büyüklüklerinin belirlenip miras ve satış yoluyla bölünmelerin önlenmesi konusunda üreticilerimize bilgi verildi. Ehil mirasçıya tarımsal arazi edinebilmesi için bakanlığımızca faiz destekli kredi verileceği belirtildi. Arazi sahibinin tarımsal arazisi; kuru ve sulu tarım arazilerinde 10 da, dikili tarım arazilerinde 5 da. ve örtü altı tarım arazilerinde 1 da. ve üzerinde olan parsellerinin ekonomik bütünlük oluşturduğu, ekonomik bütünlük oluşturan bu arazilerin ayrı ayrı veya hisselendirilerek satışına müsaade edilmediği, Uşak Merkez için üreticinin arazilerinin toplamı kuruda 165 dekar ve üzeri, suluda 75 dekar ve üzeri olmadıkça mümkün olmayacağı söylendi. Hisseli tarım arazilerinin satışında da ekonomik bütünlüğe bakılarak işlem yapılacağı belirtildi. Arazilerin mirası konusunda mirasçıların kendi aralarında bir yıl içerisinde anlaşamamaları durumunda; yetkili Sulh Hukuk mahkemeleri kanalı ile mirasın paylaşımının sağlanacağı, mahkeme sonucu devir işlemlerinde arazilerin tarımsal gelir üzerinden değerleri hesaplanarak, diğer mirasçılara payları oranında bedellerinin dağıtımının yapılacağı bildirildi. Mirası alan mirasçının diğer mirasçıların paylarını ödeyemeyecek olması durumunda, ödenecek paylar toplamını geçmemek üzere kredi verilebilecek ve bu kredi için Bakanlığımızca kredi faiz desteği sağlanacağı, mirasın mirasçılardan birine devri halinde arazi üzerinde 20 yıl süre ile tarım dışı kullanımdan doğacak değer artışlarından diğer mirasçıların faydalanması için tapuya şerh konacağı belirtildi.

Bakanlığımızca verilmekte olan destek ve hibeler üreticilerimize anlatıldı. Üreticilerimizin bu konularla ile ilgili soruları cevaplandı.

Etiketler:

YORUM YAZBENZER HABERLER