UŞAK 13°C
Çok Bulutlu

TÜM DÜNYADAKİ KARŞILAŞTIRMALI HÜKÜMET SİSTEMLERİ – 1post_views_cowbq Görüntüleme

kategorisinde, 17 Şubat 2016 - 14:04 tarihinde yayınlandı

12722175_1229387003757346_359978720_o

TÜM DÜNYADAKİ, KARŞILAŞTIRMALI HÜKÜMET SİSTEMLERİ – 1-

             (Yazı dizisi)

Siyaset bilimi, binlerce yıldır meşruiyet ve bununla bağlantılı olarak istikrar kavramlarını ele alıyor. Uzun mücadeleler ve süreçler neticesinde siyasi meşruiyet, toplumların ortak ihtiyaç ve beklentilerini ifade eden yasal düzenlemelerle; siyasi istikrar ise, güçler ayrılığı sisteminin kurulup geliştirilmesiyle bugünkü biçimlerini aldılar. Meşruiyet ile istikrar kavramları arasındaki ilişkinin kopartılması, tarih boyunca Diktatörlük uygulamalarını ve buna bağlı acı tecrübeleri beraberinde getirdi. Demokrasi, işte tüm bu süreçlerin içinden geçerek bugüne ulaşan, dünya genelinde kabul görmüş bir sistem olarak insanlığın ortak kabulü haline gelmiştir.
Elbetteki farklı toplumlara farklı kültürlere göre demokrasinin değişik uygulamaları mevcuttur. Başkanlık sistemi ve parlamenter sistem günümüzdeki en yaygın en etkili demokrasi uygulamalarının başında gelir. Ancak bu sistemlerin uygulaması tüm ülkelerde aynı değildir. Hem içerikte hem yöntemde farklılıklar vardır. ABD’nin başkanlık sistemi de Fransız yarı başkanlık sistemi de, İngiliz parlamento hükumet sistemi de ülkelerin kendi şartlarının ürünüdür.
Doğru olan her ülkenin bu sistemlere esas teşkil eden prensiplerden hareketle kendi özel durumuna uygun bir yönetim sistemi kurmasıdır..


HİÇ BİR SİSTEM MÜKEMMEL DEĞİLDİR…
Türkiye’de çok partili sisteme geçtiğimiz 1950 yılından beri unsurlarıyla uygulanan demokratik parlamenter hükumet sistemi kimi dönemlerde ülke için kazanımlar sağlamıştır. Ancak yaklaşık 10 ar yıllık periyotlarla yaşanan sosyal/siyasi krizler karşısında sistemin yetersiz kaldığı görülmüştür.
Bugün Türkiye’mizde tarihinde ilk defa sivil bir anayasa yapma teşebbüsü içindedir.. Her ne kadar yeni anayasa süreci TBMM deki diğer partiler tutumları sebebiyle arzu ettiğimiz şekilde halkın hayatını kolaylaştırma noktasındaki anayasal değişiklikler yapmak isteyen iktidara muhalefet partilerinin suçlu muamelesi yapma niyeti ve sanki varoluşlarını 1950 lerde ki şartların ve ortamındaki maddelerin arkalarına saklanmalarını da anlamak gerekir, zira Başkanlık sisteminde yok olma korkusu ile hamleler yaptıkları da malumdur…
Hükümet sistemlerinin tasnifinde yasama yürütme kuvvetleri arasındaki ilişki dikkate alınmaktadır.Yargı kuvveti kural olarak bu ilişkinin dışında dır.
Yargının her sistemde yasama ve yürütme kuvvetlerinden ayrı olduğu veya olması gerektiği varsayılır veya olması gerekendir.
Hükümet sistemlerinin karşılaştırılmalı sert kuvvetler ayrılığı sistemi olan başkanlık sistemi ile kuvvetlerin yumuşak ayrılığına dayanan parlamenter sistem üzerinden yapılmaktadır. Bu sistemlerden birinin dezavantajı diğerinin avantajı olmakta, her iki sistemin artıları ve eksileri bulunmaktadır.
Ülkemizde daha önce bakıldığında ilk korku ülkemizin koalisyon dönemlerindeki çektiği sıkıntılar ve ülkemizde istikrarlı yönetimlere duyulan ihtiyaçtır…
İkinci neden yasamanın yürütmeye bağımlı hale gelmesidir.
Üçünçü neden hükümetin sağlıklı denetlenememesidir.
Hükümet sistemleri tercihinden de öncelikli olarak demokratik hukuk devletinin çağdaş ölçülere göre asgari gereklerini yerine getiren bir yapı kurlmalıdır…
Yeni anayasayı “ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU yapar…
Tüm siyasi ve otoriteler nedense İngiltere de ortaya çıkan her şeyin nedense tüm dünyada ana kaynak alma mantığı hastalığından dolayı insanların yönetim sistemlerini bile halen kraliçenin yönettiği adının bu dünyada koymaya yeterli kelime olmadığı ne olduğu belli olmayan ama adına güçlülerin vesayeti ile yönetme denen ama çağdaş olmayan bir mantığın kırıntıları ile anayasa yapmak ve yönetim şekli belirlemek ne kadar saçma ve mantıksızdır…


1- DÜNYADA PARLAMENTER SİSTEMLE YÖNETİLENLER

İngiltere, Federal Almanya, İspanya, Belçika,,
Başkanlı parlamenter sistem örneği: İrlanda..


2- DÜNYADAKİ BAŞKANLIK SİSTEMİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Latin Amerika ülkeleri ve Brezilya…


3- DÜNYADAKİ YARI BAŞKANLIK LA YÖNETİLENLER

Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti,

YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ İÇERİSİNDE BAŞKANCI PARLAMENTER SİSTEM YANİ RUSYA..

DİĞER BİR TABİRLE. Başkanlık sistemi yani tam başkanlık..
Başkan ama parlamentoya bağlı sistem – Yarı başkanlık sistemi-Parlamenter sistem – Parlamenter monarşi – Anayasal monarşi sistemi – Mutlak monarşi sistemi – Tek parti rejimi sistemi – Anayasanın askıya alındığı sistem -Otoriter devlet sistemi vs..
PEKİ BAŞKANLIK SİSTEMİ NEDİR? Yasama, yürütme ve yargı organları arasında kesin bir ayrıma ve dengeye dayanan bir sistemdir.
En büyük fark ise yürütmenin nasıl ve ne şekilde seçildiğidir. Başkanlık sisteminde yürütme organının biçimi ve rolü ile ilgili hususlar onu parlamenter sistemden ayıran temel özellikleridir.
BAŞKANLIK SİSTEMİNİ kuvvetler ayrılığı ilkesinin kesin ve sert bir biçimde uygulandığı, BAŞKANIN doğrudan halk tarafından seçildiği ve görevini sürdürmek için parlamentonun güvenoyuna ihtiyaç duymadığı hükümet şekline Başkanlık Sistemi DENİR.
Bu sistemde yürütme kuvvetini başkan yasama kuvvetini iki meclisten oluşan kongre (Senato ve temsilciler meclisi temsil etmektedir.) Yargı kuvveti ise yüksek mahkeme ve diğer mahkemeler temsil etmektedir. bu yapısı nedeniyle bu sisteme değişik isimler verilmiştir.
“KONGRE HÜKÜMETİ”
“YARGIÇLAR HÜKÜMETİ” ve BAŞKANLIK HÜKÜMETİ” gibi..
BAŞKANLIK SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ:
1. Yürütme organının tek kişiden oluşması
2. Başkanın halk tarafından seçilmesi
3. Başkanın yasama organının güvenine dayanmaması
4. Aynı kişi hem yürütmede hemde yasamada görev alamaz.

Yasama(Kongre) TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO DAN OLUŞUR.

NOT: SEVGİLİ OKUYUCULARIM VE DOSTLARIM BAŞKANLIK SİSTEMİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMAM DAHA SONRAKİ YAZILARIMIZDA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEKTİR.

SAYGILARIMI SUNARIM

****************ARAŞTIRMACI-YAZAR Yaşar Cantürk**********

Etiketler:

YORUM YAZBENZER HABERLER