UŞAK 21°C
Mevzi Sağanak

EĞİTİM-SEN İN 20. KURULUŞ YILDÖNÜMÜpost_views_couyn Görüntüleme

kategorisinde, 24 Ocak 2015 - 22:04 tarihinde yayınlandı

EĞİTİMSEN

Eğitim sen  20. kuruluş yıldönümü,  düzenlenen etkinlikle kutlandı.Açılış konuşmasını yapan Eğitim sen Uşak Şube Başkanı Burak savaş: Eğitim ve bilim emekçilerinin tarihi, güzel bir gelecek, insanca bir yaşam ve demokratik bir Türkiye için yürütülen mücadelenin tarihidir.
Eğitim Sen`in tarihi, eğitim ve bilim emekçilerinin yüz yıllık mücadele tarihine yaslanmış, TÖS, TÖB-DER, Eğit-Der, Eğitim-İş, ÖES, Eğit-Sen sürecinden aldığı gelenek üzerinden inşa edilmiştir. Eğitim Sen, mücadele tarihinin birikimlerinden öğrenerek her türlü baskı ve engellemeye rağmen sürdürdüğü mücadelesinde kendisinden önceki değerleri arttırarak büyütmüş ve geleceğe taşınmasını sağlamıştır.
Eğitim Sen, eğitim ve bilim emekçilerinin eğitimde ve toplumsal yaşamda oluşturulmak istenen karanlığı yırtan fiili mücadelesi sonucunda okullarda, üniversitelerde, eğitim kurumlarında inşa edilmiş, eğitim ve bilim emekçilerinin sesi, taleplerinin takipçisi olarak mücadeleci kimliğinden ödün vermeden 20 yılı geride bırakmıştır.
Eğitim Sen, 20 yıllık mücadele tarihinde sadece sendikal hakların değil; aynı zamanda demokrasi mücadelesinin öznesi olmuş, anti-demokratik uygulamalara, toplum üzerindeki baskılara, her türlü ayrımcılığa, baskılara karşı mücadele etmiştir. Eğitim Sen`in mücadelesi aynı zamanda, düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması, farklı kimlik ve kültürlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği ve kamusal alanda kendisini temsil edebildiği gerçek anlamda laik ve demokratik bir Türkiye yaratılması mücadelesidir.
Eğitim Sen‘in mücadele tarihi diğer bir yönüyle de emeğin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılmasına, kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesine, özelleştirmelere, esnek ve angarya çalışma uygulamaları ile çalışma hayatının güvencesiz hale getirilmesine, işsizliğin ve yoksulluğun artmasına karşı, herkes için eşit, parasız ve nitelikli eğitim mücadelesidir.
Eğitim Sen, karanlığa karşı aydınlığın, eşitsizliklere karşı adaletin, baskılara karşı demokrasinin, cinsiyet ayrımcılığına karşı kadınların, savaşa ve şiddete karşı her zaman barışın savunucusu olmuştur.
Türkiye‘nin son 20 yılında sendikal hakların, demokrasinin, emeğin ve eşit haklar mücadelesinin sesi olan Eğitim Sen, 100 yılı aşan mücadele geleneğinin Türkiye`deki tek temsilcisi olarak, geçmişten bugüne taşıdığı değerlerle, eğitim ve bilim emekçilerinin sesi ve mücadele örgütü olmayı sürdürecektir.
Eğitim Sen, eğitim emekçilerinin yüz yıllık mücadele birikiminden ve kararlılığından aldığı güç ve güvenle aydınlık, özgür, eşit ve barış içinde bir Türkiye için mücadelesini kesintisiz sürdürmeye devam edecektir.

YORUM YAZBENZER HABERLER