UŞAK 26°C
Açık

UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN TALEBİ AĞAÇLARI YOK EDER22824 Görüntüleme

kategorisinde, 11 Ocak 2021 - 21:48 tarihinde yayınlandı

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü’nün talebi ağaçların yok olmasına yol açabilir

Mimarlar Odası Uşak İl Temsilcisi Çağlar Samancı, eski SSK hastanesi olarak bilinen bölgedeki imar değişikliği talebinin, bölgede yüksek yapılaşmaya ve ağaçların yok olmasına yol açacağını öne sürdü.

Mimarlar Odası Uşak İl Temsilcisi Çağlar Samancı, eski SSK hastanesi olarak bilinen bölgedeki imar değişikliği talebinin, bölgede yüksek yapılaşmaya ve ağaçların yok olmasına yol açacağını öne sürdü. Uşak İl Sağlık Müdürlüğü’nün Uşak Belediyesi’nden istediği imar değişikliği talebine karşı çıktıklarını ifade eden Mimarlar Odası Uşak İl Temsilcisi Çağlar Samancı, bölgedeki çam ağaçlarının korunması gerektiğini ifade etti.

Samancı’nın itiraz dilekçesi şöyle:

“Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 290 sayılı kararı ile 3194 sayıl İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısına istinaden; ilimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5818 Ada, 1 numaralı parselde Hastane alanını Sağlık tesis alanına dönüştürerek yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca Belediye ilan tahtasında asılmak ve ilgili muhtarlıkların panosunda duyurulmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle 15/12/2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Plan tadilatı yapılan ve kamuoyunda SSK Hastanesi olarak bilinen 15.583.89 m2 alana sahip parselin yaklaşık 5.200 m2 si yetişmiş çam ağaçlarının bulunduğu yeşil alan olup, planlamada göz önünde bulundurulmadığı yaklaşık emsalin 9.000 m2 olduğu alan da 23.000 m2 gibi çok yüksek yoğunluklu emsal artışı yapılmış olup emsal artışına ilişkin otopark, alt yapı, yeşil alan ihtiyaçları göz önünde bulundurulmadığı gerekçeleriyle İmar Plan değişikliğinin şehircilik ve genel planlama hükümlerine uymaması nedeniyle itiraz edilmektedir.
Gerekli düzenlemelerin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.”

Etiketler:

YORUM YAZBENZER HABERLER